Kalkulator odsetek

Odsetki po zmianach w 2016 roku.

W celu ułatwienia liczenia odsetek zrobiliśmy sobie kalkulator do ich liczenia.

Kalkulator umożliwia liczenie 5 rodzajów odsetek.

  1. odsetki ustawowe
  2. odsetki maksymalne
  3. odsetki umowne za opóźnienie
  4. odsetki ustawowe za opóźnienie
  5. odeski ustawowe dochodzone na podstawie art. 7 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Kalkulator umożliwia liczenie odsetek od należności okresowych od dnia ich wymagalności.

Nam się bardzo przydaje, dlatego pomyśleliśmy, że tobie może też się przydać?

Jeśli jesteś zainteresowany to pobierz.